maandag 28 oktober 2019

BYP 2020 - informatie


Beste leerlingen van klas 4 en ouders,
Zoals jullie misschien weten organiseren we sinds zeven jaar het Barlaeus Youth Parliament: we volgen daarbij het format van het European Youth Parliament (het Europees Parlement voor en door jongeren uit drieëndertig  - min of meer - Europese landen), waar het Barlaeus de afgelopen zestien jaar aan heeft meegedaan. De Barlaeusdelegatie heeft het zonder uitzondering uitstekend gedaan bij EYP: alle jaren bereikten we de finale, meermaals zijn we als school uitgezonden naar het buitenland voor de tiendaagse internationale sessie gewonnen in o.a. Kiev, Praag, Zagreb en Helsinki. Ook sinds er individueel geselecteerd wordt, doen onze leerlingen het uitzonderlijk goed: vrijwel altijd belanden we in de top 3 en mogen leerlingen naar fantastische toernooien in het buitenland.  Hoewel we daar uiteraard ontzettend trots op zijn, vonden we het jammer dat er per jaarlaag maar acht leerlingen in aanraking konden komen met EYP. Om dat op te lossen, zijn we zeven jaar geleden overgegaan tot een eigen versie van EYP: het Barlaeus Youth Parliament. Gezien het succes van de voorgaande edities hebben we, ondanks de heftige wallen op de maandag na BYP, besloten dit evenement te continueren en wel op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020. 


De leerlingen die zich aanmelden voor het BYP worden allen ingedeeld in een committee met een bepaald onderwerp; de bedoeling is dat de deelnemers zich thuis voorbereiden op de onderwerpen (en met name hun eigen onderwerp) door het lezen van een Prepkit en het volgen van de geboden links om zo tijdens het weekend met hun committee gezamenlijk te werken aan de aanval op de andere committees en de verdediging van het eigen onderwerp. Hoewel ik aanval en verdediging zeg, is het European Youth Parliament (en daarmee ook het Barlaeus Youth Parliament) erg gebaseerd op samenwerking, compromissen sluiten en tot oplossingen komen in plaats van via hard debat de zaal overtuigen. Dat moet ook wel, gezien de samenstelling van de Internationale Sessies waarbij sommige zaken in Griekenland of Wit-Rusland minder bespreekbaar of voor de hand liggend zijn dan bij ons. 

Het weekend zal bestaan uit een dagdeel Teambuilding (elkaar leren kennen en vertrouwen) en twee dagdelen Committeework (onderling bespreken van de resoluties en schrijven van de speeches) op zaterdag 18 januari en twee dagdelen General Assembly (het debat waarin alle stellingen aan de orde komen) op zondag 19 januari. De deelnemers slapen op school met hun committees in een lokaal en worden uiteraard voorzien van lunch, ontbijt, diner etc. Het is een zwaar, maar ongelooflijk leerzaam evenement: de leerlingen die bij ons hebben deelgenomen aan B/EYP noemen dit allen één van hun leerzaamste (maar gelukkig ook leukste) activiteiten op het Barlaeus. Ouders van deelnemers krijgen te zijner tijd een uitnodiging om de debatten bij te wonen.
Het weekend vindt plaats onder leiding van mijzelf en Reinier, bijgestaan door ongeveer veertig (oud-) leerlingen, die allen zelf deel hebben genomen aan EYP in de afgelopen jaren. Veel van deze oud-leerlingen hebben inmiddels al respectabele banen of zijn aan het afstuderen, maar zijn tot mijn grote blijdschap toch bereid een weekend hiervoor op te offeren. Zij zullen in de voorbereiding de deelnemers ook al per mail met raad en daad bijstaan. 

Zowel de voorbereidingen als het evenement zelf vinden plaats in de vrije tijd van de oud-leerlingen, Reinier en mij: we verwachten van deelnemers dan ook gedrag dat past bij de vrijwillige tijdsinvestering die hier wordt gedaan. Indien een leerling dit puur ziet als een mooie manier om een keer op school te slapen: niet meedoen!

Je kunt je aanmelden via deze link. De kosten van het weekend zijn 20 euro, te voldoen bij mij in cash. Tot nog toe hebben we altijd het maximum aantal deelnemers van 64 weten te behalen (bij meer geldt 'eerst komt, eerst maalt'); mochten zich minder dan 50 leerlingen opgeven gaat het weekend niet door: uiteraard moet het voor de oud-leerlingen wel de moeite waard zijn om een weekend vrij te houden. Aanmelden kan tot vrijdag 9 november 12.35 uur; leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen eind november alle informatie om zich voor te bereiden.

De vierdeklassers krijgen deze week ook informatie in de klassen; we hopen uiteraard weer op een massale aanmelding!

Met vriendelijke groet, ook namens Reinier, 

Margriet