zondag 19 januari 2020

The Aftermovie

Hierbij de aftermovie van dit geweldige weekend! Iedereen bedankt voor de super goede inzet, energie en goede debatten! Eyp-team 2020-2021, gefeliciteerd!

https://vimeo.com/385810965

PECH

MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON FISHERIES (PECH)

“Life in plastic: Given that more than 150 million tonnes of plastics have accumulated in the world's oceans and additional 4.6 to 12.7 million tonnes are added every year, what actions should the EU take in order to restore marine ecosystems and prevent plastics from entering the food chain?”

Submitted by: Laetitia Molenaars, Kas Damen, Bowie Rengers, Pieter Cras, Eliza Dekker, Nanna Vis, Wiske Grünwald, Anna Heertje

Na veel mooie debatten is nu de allerlaatste committee aan zet. De defence speech van PECH weet de moeie kinders nog enigzins wakker te houden en de attacks speeches die daarop volgden waren ook vol passie. Het open debat zwakte een beetje af maar naarmate het einde dichterbij kwam probeerde sommige delegates nog een eind spurt te maken. Veel delegates vroegen tijdens het debat vragen over OC 3 en vonden dat dit voor grote economische schade zou zorgen en het daarom niet wenselijk was om uit te voeren.
Uiteindelijk weet de Pech committee wel met een meerderheid te slagen, gefeliciteerd!

Nu hebben we een korte break en daarna zullen we beginnen aan de closingn ceremony, waar de president van deze sessie nog een speech zal geven. Ook komt er een video van de sessie.

FEMME

Motion for a resolution by the committee on women’s rights and gender equality (FEMM)
Breaking Free: With domestic violence affecting millions of citizens every day all around Europe what measures should the European Union and its Member States take in order to protect the victims of such incidents?”

Submitted by: Boaz Verbeek, Isabella Huizing, Veerle Horsman, Otto van Oosterhout, Hanna Feij, Andries Jeuken, Tess Slavenburg, Cees Reijnders & Liv del Canho

Na de coffeebreak gaan we weer vrolijk verder waar we gebleven waren.
Het mediateam laat een video zien genaamd: “meet the delegates”. Er zijn tijdens BYP nog meer foto’s en video’s gemaakt zoals u waarschijnlijk al heeftgezien. Ook is er een google drive waar heel veel foto’s instaan van het hele evenemen t.
FEMM begint haar beurt met een getimede speech, waarin veel Europese verdragen worden vernoemd. Aan het begin van de defence speech wordt er haarfijn uitgelegd waar het onderwerp eigenlijk over gaat en hij legt uit dat dit iedereen kan overkomen en dat de noodzakelijk voor deze resolutie daarom ook zo hoog is.

ENVI mag als eerste plaatsnemen voor de attackspeech en ja weer worden de “foxy teachers” eindelijk weer eens benoemd. De delegate vindt dat de resolutie van FEMM niet op het punt gericht is en dat wij ons meer zouden moeten focussen op de daadwerkelijk oorzaak van het probleem ipv het gevolg.

De eerste ronde begint met vanuit de committee CULT met een mooi en lang argument waarbij en weer eens word uitgelecht dat de resolutie op het verkeerde apect is gefocust.

ENVI is bang dat de slachtoffers van geweld bang zijn om zich te openen tegenover organisaties die ze niet kennen. Gedurende het debat zijn meerdere committees het hier over eens, maar ze vinden we dat het heruitvinden van de huidige instanties zoals de “kindertelefoon”in Nederland ook niet juist is.
Er wordt gelukkig na de pauze weer gelachen en de sfeer zit er goed in. Ook hebben alle committees nog hun plaicards omhoog, maar gedurende ronde 2 moest de president wel ingrijpen om de kinders stil te houden.

Straks het laatste debat en dan zijn ze klaar. Laten we hopen dat ze hun laatste restjes energie bij elkaar schrapen en gaan knallen.

ENVIMotion for a resolution by the committee on environment, public health and food safety (ENVI)
“You will not break me: With Antimicrobial Resistante (AMR) considered to be responsible for over 25000 deaths across Europe yearly, what further steps should the EU and its health care systems take in order to minimise the threaths associated with AMR”

Submitted by: Simon de Smit, Mikkie van Eekelen, Mathilde van Ophuijsen, Louis Remarque, Doeschka Kessler, Juliette Voorhoeve, Finn de Vries, Isa Hammerstein & Lotta van Westreenen

Het is een lange dag en dus is er even een energizer gedaan om te verzekeren dat de delegates het goed blijven doen. 

In de defence speech schetst ENVI een toekomst waarin vele doden vallen door Antimicrobial Resistance. Om te voorkomen dat deze toekomst realiteit wordt hebben zij een resolutie geschreven. 

Er volgt een attack speech van AFCO. De delegate vindt de oplossingen niet specifiek genoeg. De antibiotics policy moet veranderd worden in plaats van zo gericht te zijn op het verspreiden van awareness. Er zijn antibiotica die niet AMR gevoelig zijn en die kosten meer geld maar dat is het ook waard. De delegate van CULT houdt een attack speech waarin zij zegt  meer focus op te veel gebruik van medicijnen te willen, omdat dat volgens haar de oorsprong is van het probleem en dus alleen daar opgelost kan worden. 

De eerste debatronde eindigt terug bij ENVI en de delegate zegt zijn naam met veel zekerheid en gaat gepassioneerd verder. ‘AMR is geen ziekte!’ drukt hij ons op het hart. 

Niet alle committees doen nog even actief mee, maar de board lost het op door een kort intermezzo waarin de committees onderling kunnen bespreken welke punten ze nog willen maken. 

Meteen volgen er direct responses. Het gaat vooral over het voeren van antibiotica aan dieren, waar veel committees erg kritisch over zijn. Misschien is het beter om het gebruik van antibiotica te stoppen in plaats van steeds nieuwe te verzinnen. Maar in een uitgebreide afkaartronde meent de proposing committee dat we niet kunnen stoppen met antibiotica geven aan dieren, omdat ze dan dood zullen gaan. 

Alles lijkt gezegd en de committees hebben geen punten meer om te maken. Gelukkig is zo de Tea Break en kunnen de delegates zich voorbereiden op de laatste twee debatten. In ieder geval is de resolutie van ENVI aangenomen!

ECON

Motion for a resolution by the committee on economic and monetary affairs (ECON)
“Money, money, money: The past few decades have seen unprecedented levels of global economic growth, which has not been evenly distributed since 1% of the world’s population now owns over 45% of the world’s wealth and many countries’ middle class has shrunk. How should we strive to address economic inequalities while assuring the continuation of economic prosperity in the EU?”

Submitted by: Duco van den Hoven, Nina Walta, Anna Renne, Noah Meeus, Emma Breteler,  Scipio Wijsmuller, Lina Schwartz, Maud Wood & Rana-Lina Abdelrahman


De delegates hebben geluncht en zijn bij dit debat hopelijk net zo veel energiek als vanochtend. ECON is aan de beurt en dat betekent dat we het gaan hebben over de oneerlijke verdeling van de economische groei. 

ECON’s defence speech roept levendige beelden op van iemand die zijn familie niet meer kan voeden door de huidige situatie. Er moet dus echt iets veranderen… 

AFCO stelt in hun attackspeech voor om een quotum te stellen tot waar de EU een opleiding betaalt. FEMM is nog meer provocative en meent dat de feiten niet kloppen: er is vaak juist wel een goed belastingsysteem aanwezig in de lidstaten van de EU. ‘That’s why I encourage you to vote against ECON!’ zegt de delegate zelfs. 

Tijdens het open debat  s ECON druk bezig met het schrijven en aantekeningen doorgeven op stickynotes. In de afkaart blijft ECON volhouden dat vlaktaks nog steeds aanwezig is in Europa en dus een probleem is. 

ENVI support in een korte monoloog ECON en hun progressive takssystem. Verder gaat het debat over de overheersing van rijke oude mannen in ons politiek systeem en een gebrek aan preventive solutions in de resolutie. Hierop antwoord ECON dat de basis bij een goede en op technologie gericht onderwijs ligt.  

FEMM komt terug op de beschuldiging dat de delegate het bij het verkeerde eind had in zijn attack speech. ‘Ik heb onderzoek gedaan!’ verzekert hij ons. Volgens hem zijn de landen die een vlaktaks hebben niet landen uit de EU.  Met een tevreden glimlach gaat hij weer zitten. 

Met een zekere stem begint de delegate van de proposing committee aan een laatste pleidooi voor hun resolutie en die werkt want de resolutie wordt aangenomen!

DEVE


Motion for a resolution by the committee on development (DEVE)
“The fight against poverty: With the Europe 2020 strategy whowing unsatisfactory results in regards to poverty goals, the European Commission expects that the number of people at risk of poverty might remain at 100 million by 2020. How should the EU support its development goals and structure its approach towards effectively combating poverty?

Voordat we beginnen krijgen de delegates een compliment van de president. Het lijkt wel alsog het niveau hoger ligt dan de jaren ervoor nu nog maar kijken of onze lieve delegates dit kunnen volhouden.

We trappen de GA af met een wel geformuleerde defence speech waarbij het via een voorbeeld van een moeder met kinderen genaamd Barbara. Doordat de delegate haar voorbeeld daadwerkelijk een naam heeft gegeven konden de andere delegates haar goed volgen. Dit was een hele goede defence speech!!

ATT 1: De degelate van committee …. is bang dat in de realiteit de plannen anders uit zullen vallen en dat de jongeren van Europa niet in staat zullen zijn om weer op de sociale ladder omhoog te klimmen
Pech ATT2

Eerste delegate die begint met “foxy teachers” , nu maar hopen dat er leraren in de zaal zitten. De delegate stelt voor om kinderdagverblijf niet alleen voor alleenstaande ouders gratis te maken, maar ook voor gezinnen met twee ouders want het is voor ons allemaal erg moeilijk.


Als snel wordt er tijdens het debat vastgesteld dat werknemers vaak niet emails openen met een buitenlandse achternaam, ook zien ze in dat er veel mogelijkheden voor fraude zou kunnen zijn bij de OC’s van de proposing committee.

Het valt op dat in de eerste ronde de delegates goed op elkaar reageren, dit maakt het debat erg levendig en aangenaam om naar te luisteren.

De afkaartronde van DEVE laat maar weer eens zien hoe moeilijk sommige handschriften van mede delegates te lezen zijn, verder was het erg wel geformuleerd.

Tijdens ronde 2 blijft het debat vastzitten over het de aantal van migranten en de verhouding van man en vrouw bij een bedrijf, de delegates blijken het niet met elkaar eens te worden. Er wordt voorgesteld vanuit de ENVI committee om bedrijven die niet aan de Europese standaard van gender gelijkheid voldoen, harder te straffen met bijvoorbeeld hoge geldboetes.

CRIM blijft volharden dat het nodig is om de identiteit van de werk vragende te weten. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven de aanvragen die niet geschikt zijn voor de baan van te voren afgewezen kunnen worden. CRIM dat het probleem wel degelijk aangepakt moet worden maar dat deze OC’ s t veel negatieve externe effecten hebben.

ENVI vraagt zich af of de resolutie wel zal werken op lange termijn, wat de enige manier is om (constante) armoede te alten verdwijnen.

Terwijl we naar het einde gaan wordt de zaal een beetje onrustig, ik denk dat de delegates toe zijn aan een welverdiende lunch.

The proposing committee legt tijdens zijn laatste speech uit dat de EU erg veel geld heeft en dat er wel een potje vrij is waaruit geld gehaald kan worden. Ook wordt er benadrukt dat deze resolutie niet alleen de vrouw, maar ook de man zal helpen waardoor de resolutie als het ware inclusief is. In het tweede gedeelte van de summation krijgen we alle fouten rondom dit onderwerp nog eens voor ogen.

Na de stemming gaan we lekker hotdogs eten en daarna gaan we door naar ECON.

CULT

Motion for a resolution by the committee on culture and education (CULT)
Education for all: With a variance of public and private funds spending for tertiary education across the Member States, universal access to educational institutes is neither affordable nor safeguarded. How can the EU ensure fair and equal access to tertiary education for different social classes?”

Submitted by: tjalling Appelhof, Sophie Macleod, ISabella Renders, Riquelme Breinburg, Annick Roijaards, Gwendolyn Bloemen & Arwen Oranje

Na de welverdiende coffeebreak gaan we verder met CULT. Het lijkt een veelbelovend debat te worden over de toegankelijkheid van hoger onderwijs.

CULT komt sterk binnen met hun defencespeech, waarin uitgelegd wordt waarom hun oplossingen het probleem zal oplossen. 

De eerste attackspeech wordt gegeven door ECON, die vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan het stimuleren van mensen om hoger onderwijs te volgen. Er volgt een gepassioneerde attackspeech van ENVI. 

In de eerste ronde van het open debate komen scholarships, learning disabilities en tekort aan geld aan de orde. CULT beantwoordt de gegeven punten kalm en lijkt niet door de kritiek uit het veld geslagen. 

De tweede ronde van het open debate begint. Net als we beginnen te denken dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de direct response, komt de eerste van CULT zelf.
Er wordt gevraagd of als goede scholen met hoge kwaliteit onderwijs minder geld zullen krijgen, dat zal resulteren in een daling van de kwaliteit van scholen. DEVE maakt een punt over de toekomst, die volgens hen niet zal bestaan uit blue collar jobs.  

De derde ronde van het debat gaat in. De andere committees menen dat er meer stress onder studenten zal voorkomen door hogere tijdsdruk en dat studenten die langdurig ziek zijn niet hun educatie zullen kunnen afmaken. 

CRIM maakt zich zorgen over het feit dat de focus op gelijkheid ten koste zal gaan van de kwaliteit van de scholen. Direct responses vliegen heen en weer tussen ECON en FEMME. Onderwerpen die besproken werden in vorige debatrondes komen terug. 

CULT is klaar voor de summation speech en benadrukt dat bij geval van ziekte er meer tijd voor studeren zal komen en bemoedigen nog een laatste keer dat hun. Ondanks de prachtige speeches van CULT, wordt de resolutie helaas niet aangenomen


CRIM

Motion for a resolution by the committee on crime, corruption and money laundering (CRIM)
“Euphoria: the diffusion of recreational drugs use has raised international concerns about appropriate policy responses. What steps should be taken by the EU in order to fight the possibility of longterm impairment caused by regular use of drugs?”

Submitted by: Ilja zvenhek, Liz Loosen, Sofia Boon, Anne Sluiters, Anouk van Haaff, Finn Russelen Catharina van den Broek

Het volgende debat over drugs begint. CRIM luidt de defense speech in dat drugs toch echt medicijnen zijn. Ze legt de gevaren van drugs uit. Uit de goed voorbereide defence speech van crim blijkt er dat de voorgestelde OC’s zouden kunnen zorgen voor: minder criminaliteit en beter onderzoek.

NU volgt de attack speech van FEMM,  FEMM erkent dat CRIM goed te werk is gegaan maar heeft wel nog een paar verbeterpunten en vinden de IC’s en de OC’s niet op elkaar aansluiten, ook worden er vragen gesteld bij de haalbaarheid van oc’s.

De tweede attack speech komt van ECON,  met vol zelfvertrouwen begint de delegate van ECON de speech en ook deelt hij direct een inhoudelijk compliment uit aan de proposing committee. Weer worden er vragen gestelt bij OC 2 die gaat over het testen van drugs en de haalbaarheid van de andere OC’s.

Het eerste punt van het debat over het legaliseren van alle drugs zorgt meteen voor veel ophef in de zaal en een direct response van de proposing committee. De delegate van PECH ( die een geweldig pak aanheeft) duikt hier verder op in en stelt dat de kwaliteit van drugs achteruit zal gaan bij het legalisern van drugs.

En weer reageert CRIM met een direct response in ronde 1 het lijkt erop dat ze nog niks toe willen geven en hun huid zo duur mogelijk te verkopen.

Inmiddels is het debat in kwaliteit gestegen en wordt er in verband met de haalbaarheid van de OC’s het schengen beleid erbij gehaald, de zaal is nu goed op de hoogte dat het erg moeilijk is om verkeer tussen landen in de EU te controleren.

De proposing committee krijgt nu een kans om te reageren op alle punten die zijn gemaakt tijdens het debat en doet dit in perfect en wel geformuleerd Engels, daar kan menig Europees Parlements lid nog wat van leren.

Ronde 3 begint erg goed en bij alle committees zijn de placards omhoog, we hebben wel nog weinig direct responses gezien en eigenlijk alleen maar van de proposing committee in de eerste ronde.

Ja! FEMM gebruikt zijn direct response en geeft een voorbeel van een land waar het legaliseren van drugs wel heeft gewerkt, hierop volgt weer een direct response waarin er wordt gevraagd of de proposing committee haar punten kan verduidelijken.

Ronde 3 gaat gestaag door en de delegates zijn redelijk verdeeld of deze resolution wel moet slagen of niet. We hebben al een aantal hele goede sprekers langs zien komen en het lijkt gelukkig wel goed te zitten met de zenuwen ondanks het weinige slaap en het spreken van Engels in het opebaar.

“Imagine living in ar world where kids are heavily addicted on drugs” Zo wordt er afgerond door CRIM in de hoop dat zei genoeg stemmen kunnen krijgen om de resolutie te kunnen laten slagen.

AFCO


Motion for a resolution by the committee on constitutional affairs (AFCO)

"Democracy at risk: Despite more than 50% of eligible voters taking part in the 2019 European elections, the ongoing rise of Eurosceptic and populist parties suggest that a significant number of people do not feel represented by mainstream politics. How can the EU deal with this rising opposition amongst voters and promote active participation?"

Submitted by: Amélie de Wit, Lotje Horbach, Wisse Schonk, Kay Verdonck, Sabra Haim, Quinten Baan, Valentina Slisser, Rafael Athmer & Bo Bakers


Het eerste debat begint. De committee van AFCO heeft een resolutie geschreven over het probleem dat er steeds meer mensen niet meer stemmen.  De defense speech kaart de problemen aan in de huidige politiek. Volgens AFCO weet de jeugd niet goed genoeg dat je de problemen niet oplost door op de extreemste partij te stemmen en daardoor de politiek te veranderen. Hier moet de politiek meer alert op zijn om uiteindelijk de koala's te kunnen redden.

Allebei de attack speeches maken al erg sterke punten. Er zijn ook erg veel bordjes omhoog om het open debat te starten. Dit lijkt een hevig debat te worden.

ECON opent het debat door in te gaan op de structurele problemen in de Europese Unie. CRIM en PECH volgen snel met opmerkingen over de opbouw van hun resolutie. Nu hopen dat committees op elkaar gaan reageren om het debat spannend te maken. 

Het debat schuift nu naar de polarisatie in de politiek. Hier blijven de delegates even over doorgaan, maar ze komen samen nog niet tot een oplossing voor dit probleem. Voor het eerste debat zijn ze al erg scherp. 

Na een korte recessie gaat het debat door. CRIM komt met de eerste direct response van de dag. AFCO reageert op de tweede ronde van het debat met goede tegenargumenten. Ik ben benieuwd hoe de andere delegates hier weer op gaan reageren. Er zijn nu een paar mensen die op elkaar reageren. Ik hoop dat de rest van de delegates zich ook zo in het debat gaan mengen. 

Er komen vier direct responses na elkaar over  hoe de politiek oplossingen voor klimaatverandering in hun partijprogramma incorporeren. Klimaatverandering is in onze generatie daarbij ook een belangrijk probleem, waardoor het debat erg gaat leven. 

Het debat is voorbij en AFCO samenvat de punten in het debat. AFCO vindt dat hun OC's soms uit de context zijn gehaald. Iedereen moet namelijk de kans hebben om te stemmen op de partij die ze willen. "no one is the same and never will be"

Na het stemmen gaat de resolutie helaas niet door. Het was wel een heel mooi debat. 


General Assembly

Langzamerhand stroomt de aula vol met hele nette vierdeklassers. De president gaat nu beginnen met de opening. Ik zie al een beetje zweterige handjes..

Alwin, de rector, opent het debat met een speech over "Boomers en Brexit". Hij vertelt over de economische uitkomsten van de Brexit en waardoor Brexit typisch Boomer politiek is.  De delegates kijken hem verwonderend aan; zomenteen moeten zij hier ook gaan speechen. Alwin citeert Swarbick, die de delegates vertelt over het feit dat je altijd open moet staan voor debat en veranderingen, want dat is de enige manier om politieke challenges aan te kunnen. Zoals de president ook zei, dit was inderdaad een woke speech.

Het Europese volkslied begint...


De officials laten de delegates door middel van een "mock-debate" zien hoe het een beetje in zijn werk gaat. De Europese ui komt een aantal keer voorbij.  Na de speeches gaat het debat open voor discussie die wordt geeindigd met summation speeches.  Nu zijn de delegates klaar voor het echte werk.

zaterdag 18 januari 2020

Committee work & speech writing

Terwijl de delegates op het punt staan te beginnen met the General Assembly, kun je nog even meekijken met al hun harde werk van gisteravond!

https://vimeo.com/385773703