zondag 4 juli 2021

Closing and selection

Het is afgelopen. Onze president Pelle heeft de sessie afgesloten met een speech, waarin hij even het oude mannetje uithing. We hebben de BYP-film gekeken en er is bekend gemaakt wie onze school volgend jaar mag gaan vertegenwoordigen op EYP en terug mag komen om volgend jaar als official deel mogen blijven van BYP. Jullie zijn echte kanjers, die het in dit extreem goede jaar voor elkaar hebben gekregen om geselecteerd te worden. Veel plezier met EYP!

Alle deelnemers en officials bedankt en wij zijn vanaf nu exit!


DEBAT 7: PECH

Na een korte energiser is het nu tijd voor het laatste debat van de dag. We gaan nu beginnen met het debat van PECH en we hopen op veel vuur tijdens dit laatste debat. We beginnen met het voorlezen van de OC's door Shahzaib. Dit wordt gevolgd door Fay, die begint met een persoonlijke ervaring over het opruimen van plastic. Ze eindigt met een quote van Martin Luther King.

DEVE krijgt de eerste attack speech en wordt vertegenwoordigd door Max. Hij laat zien dat sommige oplossingen al bestonden en dat anderen scherper zouden kunnen. De laatste attack van de dag gaat naar Victor van CULT. Ook benoemt dat onderwerpen niet nieuw zijn. Hij stelt voor om ingenieurs en andere enthousiastelingen te inspireren met behulp van een geldelijke beloning. Meghan van CRIM verwijst naar de nieuwe Europese wet over plastic flesjes. Het volgende punt is van Charlotte en wordt door Eden beantwoord. Zij geven aan dat recycling niet zal morgen voor minder plastic. Feiko van ENVI geeft een punt en Bruno reageert dat visnetten een groot deel van het plastic in water vormen. Bebel geeft aan dat ze het met Bruno een is dat PECH veel passieve oplossingen heeft. Elodie van CULT mist manieren waarop de huidige rommel kan worden opgeruimd. Ook Fee van DEVE wil actie. Raven van FEMM wil zorgen dat de aandacht terug gaat naar bestaande resolutie en niet te veel afdwaalt. Bruno van ECON vindt dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar het verwerken van plastic afval voordat je mensen vraagt te recyclen. Veronique vindt dat grote bedrijven ook wat moeten doen. Lulu reageert rustig op alles wat er is gezegd en laat zien dat ze er expres voor hebben gekozen om geen bestaande initiatieven te benoemen. 

Mika reageert en zegt dat dit niet genoeg is. Fay van PECH reageert hierop door te zeggen dat voorkomen beter is dan genezen. Bebel reageert door te zeggen dat sociale media campagnes niet veel zullen doen. Hierop wordt gereageerd door Jason van PECH en benadrukt dat het heel moeilijk is om te controleren of er illegaal wordt gevist. Bruno voegt toe dat een groot deel van de water internationaal. Hij wil graag wetgeving zien. Niklas van DEVE merkt op dat er weinig alternatieven zijn voor plastic dat dagelijks wordt gebruikt. Sudenaz vindt het moeilijk om mensen te belonen voor iets wat ze gewoon zouden moeten doen. Victor maakt het volgende punt. Raven vraagt zich af of een campagne werkt. Eden van DEVE geeft aan dat we op grote bedrijven moeten focussen en niet op individuen. Carlotta van ECON herhaalt dat door mensen geld te geven voor het recyclen van plastic dat je ze betaald om plastic te gebruiken. Raven denkt dat het geven van geld wel een goed idee is. Sudenaz van ENVI vindt dat de overheid een goede is om actie te ondernemen. Mika van CULT wil benadrukken dat er met plastic geen geld te verdienen is, maar dat je slechts een klein beetje geld terug krijgt. Lieve van ENVI wil weten over nog een oplossing is voor de problemen van overbevissing. Philine van PECH gaat in op hetgeen dat is gezegd in deze ronde van het debat. Zo wil ze laten weten dat er met behulp van een rader meer controle kan komen over de overbevissing. Pelle (board) benadrukt dat teamwork heel belangrijk is voor het debat.

We gaan beginnen aan de allerlaatste debat ronde. Meghan van CULT is de eerste die iets nog zeggen. Eden van DEVE reageert met een vergelijking. Elodie reageert hierop met een direct response. Merle van ECON vindt dat we zowel moeten beginnen met afval uit de oceaan halen, als met het verminderen van het te produceren afval. Marcus is de volgende die een punt maakt. Niklas vraagt zich af hoe deze oplossingen zich verhouden tot het globale situatie. Raven raadt aan om professionals in te roepen. Bruno van ECON benadrukt de bijdrage van de visserij in het vervuilen van de zee. Relinde vindt het belangrijk om de politie als deel van de oplossing te zien aangezien  zij daadwerkelijk iets kunnen doen. Elodie van CULT is de volgende en op haar punt wordt gereageerd dat het probleem wereldwijd is en dat het dus globaal moet worden opgelost. Mette van CRIM wil wetgeving om het probleem aan te pakken. Merle denkt dat het fokken van vissen zou kunnen helpen tegen de overbevissing. Feiko van ENVI reageert dat er in fokkerijen ook ziektes voorkomen. Merle is het daar niet mee eens. Raven reageert op Mette en laat weten dat hij ook verwacht dat wetgeving van groot belang gaat zijn. Relinde van DEVE ziet ook problemen bij het fokken van vissen. Lieve van ENVI heeft het laatste woord. 

Op naar de laatste speeches. Jason begint en laat weten dat het Europees parlement geen wetgevende macht heeft op dit gebied en lidstaten dus slechts kan aanmoedigen tot actie. Hij benadrukt ook nog een keer dat het belangrijk is om de plastic kraan dicht te draaien. Marieke krijgt het allerlaatste woord en gaat nogmaals in op de hoogtepunten van de resolution en hoopt zo mensen aan te moedigen om met hun resolutie in te stemmen.

Ook deze resolutie heeft het gehaald!

DEBAT 6: FEMM

We gaan beginnen aan het een-na-laatste debat van de dag. Maud begint met het voorlezen van de OC's en doet dit luid en duidelijk. Deze wordt gevolgd door een defence speech van Dolores, die haar EYP ervaring gebruikt voor haar speech. Vervolgens gaat ze uitgebreid in op hun plannen om huiselijk geweld aan te pakken.

De chairs rammelen met hun bordjes en PECH wordt gekozen voor de eerste attaca speech. Lulu geest duidelijk aan hoe verschillende punten elkaar tegen lijken te spreken. Ze wordt gevolgd door Liora van CRIM, die aangeeft dat veel van de oplossingen geen verandering lijken te hebben. CRIMs Melle opent het debat. Cath van CULT wijst ons erop dat niet alle problemen lijken te zijn opgelost door FEMM. Melle van ECON volgt zijn naamgenoot op. Charlotte van FEMM geeft antwoord op de vraag van ENVI. Ghizlaine geeft rustig haar mening en Bruno van ECON geeft hierop een direct response. Dit wordt weer gevolgd door een direct response van FEMM. De direct responses zorgen voor levendigheid in het debat. Jason van PECH lijkt het beter om huiselijk geweld te voorkomen. Lieve stelt  FEMM en vraag. Mika spreekt richting iedereen in de zaal bij het maken van haar punt.zij wordt gevolgd door Eden. Sudenaz is als laatst aan de beurt voor we terug gaan naar FEMM. Charlotte benadrukt dat we het hier specifiek hebben over huiselijk geweld en dat het niet gaat over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vervolgens legt ze rustig uit waarom het zo belangrijk is om duidelijke termen te hebben om huiselijk geweld te definiëren. 

De tweede ronde begint met een direct response. Bruno van ECON stelt voor om ook de politie te onderwijzen. Fay van PECH geeft het volgende punt en ze wordt gevolgd door Mette. Merle van ECON vraagt zich af hoe mensen kunnen worden geholpen als ze anoniem spreken. Het debat begint wat moeilijker te verlopen nu de delegates verder uitgeput raken. Relinde van DEVE heeft echter nog wat in te brengen in het debat mbt de rol van ouders. Haar punt wordt gevolgd door Thom. Veronique maakt zich zorgen om privacy. Na een aantal punten doet een suggestie over het oplossen van het probleem, dat vrouwen het geweld niet melden. Dit punt wordt gevolgd door een punt van Relinde. Merle reageert op een punt dat eerder door Mette werd gemaakt. Veronique van FEMM reageert op de punten die in het debat zijn gemaakt en geeft aan dat het belangrijk is dat ook jonge mensen huiselijk geweld kunnen herkennen en kunnen aanpakken. Ook benadrukt ze het belang van haar onderwerp.

Nu komt de laatste ronde van dit debat. Sudenaz begint en benadrukt het belang van mensen rondom degene die wordt mishandeld. Mette van CRIM vindt het belangrijk dat ook erg jonge kinderen worden onderwezen. Eden van DEVE geeft toe dat er soms valse beschuldigingen zijn, maar laat ook haar geloof in de rechtsstaat zien. Er volgt een response van Bruno, die hoopt de sociale status van huiselijk geweld te veranderen. Shahzaib heeft een praktische vraag. Fee van DEVE vindt dat ook de mishandelaar therapie moet krijgen en PECH en ENVI zijn het met haar eens. Het gaat nu helemaal los met de direct responses. ECON krijgt hem. Merle gelooft dat iedereen een tweede kans verdient en kan veranderen. Niklas van DEVE heeft vertrouwen in de morele achtergrond van mensen met woede problemen. Bebel van CRIM benadrukt het belang van de politie mindeze kwestie. Elodie van CULT geeft een direct response. De laatste drie punten van het debat. Te beginnen met Jason van PECH die ons meeneemt in de band tussen ouder en kind. Dit wordt gevolgd door Relinde van DEVE. Het punt is van Fay van ENVI die nog een keer benadrukt hoe belangrijk is dat de omgeving bekend wordt met de situatie en dat het vooral om slachtoffer hulp gaat. Raven benoemt de belangrijkste punten van het debat nogmaals en brengt ze in verband met de resolution. We sluiten af met een speech van Gijs en vraagt iedereen om te zorgen voor een verandering in de wereld.

Met maar vier stemmen tegen is deze resolutie ruimschoots aangenomen.


DEBAT 5: ENVI

 Voordat het debat begint wordt er nog snel even een energiser gedaan om de energie weer terug te brengen. Deze keer is het de banana, dit is een korte energiser die eindigt met een rondspringen. 

We gaan nu beginnen met het debat over ENVI. Zij hebben een resolution geschreven over microben die resistent zijn geworden voor antibiotica. De OC's worden voorgelezen doorFay die dat in alle rust doet. Lieve geeft vervolgens de defence speech waarin ze haar mede leerlingen betrekt door te vragen of ze ooit van AMR (antimicrobial resistance) hadden gehoord, waardoor ze het probleem goed weergeeft. 

De eerste attacspeech wordt gegeven door Jacob van CULT. Hij gaat in op OC 1 en geeft daarbij aan dat het probleem hiermee alleen wordt uitgesteld. Ook geeft hij aan dat media campaigns niet zomaar zullen werken. De tweede speech wordt gegeven door Melle van ECON. Hij geeft aan dat het probleem misschien zou kunnen worden opgelost als wordt uitgevonden waarom er geen nieuwe antibiotica zijn gevonden.


Het open debat begint met een vraag van Marcus. Eden geeft aan dat niet elk probleem wordt opgelost, waarop ENVI een antwoord geeft. Bruno van ECON laat een goede voorbereiding zien door aan te geven dat er meer manieren zijn om bacteriën te doden, bijvoorbeeld phagen. Veronique van FEMM maakt rustig een punt. Mika reageert op de eerder gegeven attaca speech. Merle van ECON vraag zich af of nieuwe antibiotica de beste oplossing vormen. Niklas laat het verschil zien tussen lange en korte termijn oplossingen. Na een punt van Loulou keren we terug naar ENVI. Manuel geeft aan dat AMR het gevolg is van evolutie en laat weten dat een gevarieerder aanbod van antibiotica een oplossing kunnen zijn. Ook benadrukt hij het belang van hygiene. 

Ook in de volgende punten wordt hygiene benoemd. We zijn inmiddels in de tweede ronde van het debat. Victor van CULT spreekt over de toegankelijkheid van medicijnen. Marcus trekt het verband tussen AMR en hygiene in twijfel. Niklas benadrukt het verschil tussen arme en rijke landen en het gebruik van antibiotica. Charlotte voegt hiernaartoe dat het normaal moet zijn om niet zomaar antibiotica voor te schrijven.  Mika vindt het verstandiger om arme landen geld te geven om op die manier het gebruik van antibiotica te verminderen. Raven van FEMM geeft aan dat OC 2, 3 en 4 heel dicht bij elkaar liggen, waardoor het als een enkele oplossing kan worden gezien. We gaan terug naar ENVI. Feiko geeft rustig antwoord op de zaken die zijn gezegd en gaat daarbij alle punten die hij wil benoemen langs.

DEVE opent de derde debat ronde met een direct response. Dit wordt gevolgd door Jason van PECH en Bruno van ECON. De laatste plaatst de oplossingen in een wereldwijd perspectief. Charlotte van FEMM en Eden van DEVE voegen beiden in alle rust hun mening aan het debat toe. Mette van CRIM wil graag een voorbeeld horen van moment waarop er te veel antibiotica wordt gebruikt. Jacob van CULT reageert nog op Feiko. Merle van ECON geeft aan dat sommige mensen niet het geld hebben om hun behandelingen af te maken terwijl dit wel belangrijk is. We komen terug bij ENVI. Sudenaz reageert op verschillende punten die gemaakt zijn en benadrukt daarbij nogmaals het belang van kennis over AMR. Fay sluit het debat af. Ze benadrukt het belang van kennis over AMR en onderzoek naar meer verschillende antibiotica om in de toekomst 10 miljoen jaarlijkse doden in de EU te voorkomen. 


ECON en CULT brengen extra energie bij het uitbrengen van de stemmen. De resolutie heeft het gehaald!


Debat 4: ECON

 Na een heerlijke lunch, verzorgd door het orga-team, en een hilarisch filmpje, gefilmd door ons, de journo's, en ge-edited door journo Sofie, zijn de delegates weer vol energie om dit volgende debat te beginnen. Het is alweer het vierde debat van vandaag en ECON is aan de beurt. De operative clauses worden voorgelezen door Carlotta en Lotje geeft een defence speech. In haar speech geeft Lotje kritiek op het verkeerde beeld dat veel Europeanen hebben van onze economie. Een sterke opening van het debat! De eerste attack speech is van Sudenaz en ze geeft meerdere suggesties voor verbeteringen van de operative clauses. De tweede attack speech wordt door Raven gegeven. Raven begint met het noemen van introductory clauses die volgens hem inconsequent en tegenstrijdig zijn. Na deze heldere speech kan het debat weer beginnen. 

Niklas is de eerste spreker en betrekt een bestaand onderzoek bij zijn argument. Vervolgens spreekt Taeke en hij krijgt een direct response van Cyrus. Ook Cyrus krijgt een direct response, dit keer van Melle die vervolgens ook weer een direct response krijgt van Bruno. Zij delen hun mening over de aanpak van problemen omtrent belastingparadijzen. De volgende direct response is van Sudenaz uit ENVI. Charlotte gaat over op een nieuw punt en vraagt zich af waarom de zorg in toekomst duurder wordt volgens ECON. Marieke maakt het volgende punt en zij spreekt over de rol van kleding bij sollicitaties. Ghizlaine deelt in een direct response mee waarom ze het met haar eens is.

Cyrus van ECON reageert op deze round of open debate. In zijn reactie reageert hij op bijna alle punten die in het debat gemaakt zijn. Jason krijgt het eerste punt van de volgende ronde van het debat, waar Max met een direct response op reageert met een vraag om verduidelijking bij Jasons punt. Mika helpt Max en krijgt een direct response van Veronique. Fay gebruikt ook een direct response en benadrukt de rol van onderwijs in deze discussie. Lieve komt in een nieuw punt terug op de rol van kleding in sollicitaties en Taeke deelt in een direct response mee waarom hij het met haar een is. Melle maakt vervolgens een punt, gevolgd door een direct response van Charlotte. Ook Marcus gebruikt een direct response en reageert op Charlottes vergelijking van het Nederlandse schoolsysteem met dat van andere landen. Eden mag het volgende punt maken, gevolgd door Mette met een vraag over een belastingverhoging. Charlotte maakt het volgende punt, waarna Merle van ECON reageert op deze round of open debate. Merle legt uit waarom de kleding een rol zou spelen tijdens sollicitaties. Ook reageert zij over de punten die werden gemaakt over belastingverhoging voor rijkere groepen en het onderwijssysteem. 

Sudenaz opent de volgende ronde van het debat, gevolgd door Fay van PECH. Melle stelt een vraag over een operative clause en Raven uit zijn zorgen over diversiteit. Ghizlaine is vervolgens aan het woord, gevolgd door Veronique die helder reageert op eerdere punten die in het debat zijn gemaakt. Bebel is het niet met haar eens, volgens haar speelt kleding geen rol bij het wel of niet krijgen van een baan. Eden krijgt het woord en geeft haar mening over de rol van kleding, met als voorbeeld kleding op middelbare scholen. Taeke spreekt zich uit over of een belastingsverhoging voor rijkere mensen wel eerlijk is. Jason reageert op de eerdere punten over kleding en ECON maakt zich klaar om het debat af te sluiten.

Bruno reageert op de laatste round of open debate en geeft terecht aan dat over sommige operative clauses een stuk meer gesproken is dan over andere. Melle sluit het debat af met een speech en enige tijdsdruk. Hij komt terug op de defence speech die aan het begin van het debat gegeven werd. Na deze gevoelige speech is het debat afgelopen en kan er gestemd worden. 


De delegates presenteren hun hun stemmen op een bijzondere manier deze keer. Ze doen dit met behulp van een liedje of een dansje of met een sterke slogan. Met 32 stemmen voor de resolution is deze aangenomen!

Debat 3: DEVE

 We gaan direct door naar het volgende debat en dat is die over DEVE's resolution. Fee leest de operative clauses voor, waarna Ghizlaine een heldere en mooie defence speech geeft. Ghizlaine begint met een fictieve anekdote over een alleenstaande moeder. Een andere anekdote wordt gebruikt om een volgende operative clause te verdedigen. Maud krijgt de eerste attack speech toegewezen. Ze geeft kritiek op verschillende operative clauses uit de resolution, waaronder die over anonieme sollicitaties. De tweede attack speech wordt aan Mette vergeven, waarop ze onder andere ook ingaat op de OC over sollicitaties. 

Fay mag als eerste spreken in het open debat en krijgt direct al een direct response van Charlotte. Ook zij krijgt een direct response, van Bruno. Cath wordt herkend en is tegen het invoeren van een Universal Basic Income. Shahzaib is de volgende spreker, gevolgd door Bebel en spreekt over 'positive discrimination'. Raven wordt herkend en krijgt een direct response van Jason uit PECH en geeft zijn kijk op de UBI. Het volgende punt is van Merle. Victor geeft vervolgens extra uitleg bij de onduidelijkheden over de UBI. Sudenaz geeft het laatste punt van deze ronde van het debat.

Eden reageert op deze round of open debate en verdedigt de operative clause over UBI. Ze sluit af met een reactie op meerdere punten uit het debat over anonieme sollicitaties.

De volgende ronde van het debat wordt geopend door Melle van CRIM. Lotte maakt het volgende punt en vier direct responses gaan de lucht in. Ghizlaine wordt mag haar direct response gebruiken en opnieuw zijn er drie rode plakcards voor direct responses te zien. Dolores mag spreken en wordt gevolgd door Bebel. Beiden geven een duidelijk antwoord op deze discussie rondom verschillen in huishoudens en het aanbieden van extra hulp. De keten van direct responses gaat verder en Merle geeft een alternatief voor DEVE's oplossing. Ook Eden gebruikt een direct response, waarop Merle direct antwoord om haar eigen punt nog eens te verduidelijken. Fee gebruikt de volgende direct response in de keten, om DEVE's operative clause te verdedigen. Lotte sluit deze lange discussie af. Marieke en Marcus stellen een vraag over twee van de OC's. 

Relinde reageert op deze round of open debate en pakt haarzelf weer mooi op na een wat onzekere start. Gaaijes maakt als eerste een punt in de nieuwe ronde van het debat, waarop Marcus een direct response geeft. Veronique maakt het volgende punt en antwoord op Relindes reactie. Charlotte maakt een punt over UBI en krijgt een direct response van Cath. Ook Raven gaat in op de UBI en krijgt een direct response Fay, die vindt dat UBI niet zo mogen gelden voor te rijke mensen. Bruno maakt het volgende punt en uit zijn zorgen over misbruik bij een operative clause uit de resolution. Het volgende punt is van Feiko die zijn hoofdrekenskills gebruikt om zijn punt te verduidelijken. Mika is de volgende spreker en reageert op Feiko's voorbeeld. Het open debat is afgelopen en DEVE mag reageren en een summation speech geven.

Niklas verdedigt de UBI en reageert op de zorgen die hierover gegeven werden. Niklas heeft meer punten dan tijd, maar wordt toch gevolgd door Max die in een heldere speech voor een laatste keer de committees over probeert te halen om de resolution aan te nemen. The board mag DEVE feliciteren met een aangenomen resolution.  

Debat 2: CULT

Taeke begint dit tweede debat door de operative clauses voor te lezen. Vervolgens begint Victor zijn defence speech. Hij geeft het voorbeeld van vaccinmakers met een migratieachtergrond en maakt duidelijk dat mensen met een migratieachtergrond soms niet de kans krijgen op hoger onderwijs. Manuel gaat verder met een attack speech en geeft het Erasmus programma om duidelijk te maken dat sommige van de operative clauses beter op een internationaal niveau uitgevoerd kunnen worden dan op nationaal niveau. De volgende attack speech is van Philine en gaat net als Victor in op gelijke kansen in het onderwijs. 

De eerste ronde van open debate wordt geopend door Relinde. Vervolgens is Carlotta aan de beurt en geeft aan dat basisonderwijs en middelbaar onderwijs ook opgenomen zou moeten worden in de resolution. Victor geeft hierop een direct response en legt uit waarom deze vormen van onderwijs een minder grote rol spelen in de resolution. Raven geeft ook een direct response, waarop Carlotta weer reageert met een direct response. Ook CULT gebruikt een direct response en Mika geeft haar kijk op de discussie. Eden verlengt de keten van direct responses. Raven gebruikt opnieuw een direct response. Ook ECON doet mee aan deze discussie met een direct response. De keten is voorbij en Feiko maakt een nieuw punt.

Elodie geeft een reactie op deze round of open debate en reageert op meerdere punten die aan bod zijn gekomen, waardoor veel van de vragen van het debat beantwoord zijn. 

Fay begint in deze nieuwe ronde van het debat. Melle volgt haar. Max maakt het volgende punt en spreekt over internationale studenten. Fay vraagt om extra verduidelijking bij een punt uit de resolution. Eden van DEVE geeft opnieuw een punt in dit debat en geeft haar kijk op internationale studenten. Marcus maakt het volgende punt, gevolgd Gijs. Mika van CULT geeft een duidelijk antwoord op Marcus' vraag. Jason geeft het volgende punt en daarna is Sudenaz aan het woord. Bruno wordt herkend en kaart een tegenstrijdigheid in de resolution aan. Feiko geeft een direct response en geeft nog een tegenstrijdigheid in de resolution. Bebel uit haar zorgen over de corruptie in het hoger onderwijs. Eden maakt opnieuw een punt. Raven wordt herkend en geeft een uitgebreid en uitgewerkt voorbeeld over Amsterdams hoger onderwijs. Bruno geeft zijn zorgen over één van de operative clauses die te weinig zou worden besproken. Veronique is next en Carlotta volgt haar. Eden maakt een beknopt punt over één van de clauses. Jason maakt het volgende punt een geeft een helder alternatief voor één van CULT's oplossingen. Bebel is aan de beurt en spreekt duidelijk over het verschil tussen hoger onderwijs en basis- en middelbaar onderwijs.

Het debat wordt beëindigd door Elodie en Mika. Elodie geeft de laatste reactie op de round of open debate en reageert op veel van de genoemde punten uit het debat. Mika eindigt het debat met een heldere en rustige speech en benadrukt dat de hele samenleving profiteert van goed hoger onderwijs. 

De delegates mogen stemmen of ze de resolution door willen laten gaan. Na wat rekenwerk van the board wordt wordt bekend gemaakt dat er evenveel stemmen voor als tegen zijn, wat nagenoeg nooit voorkomt. Na een zeer sympathieke actie van Jason, die zijn stem wisselt, kan de resolution toch aangenomen worden; gefeliciteerd CULT!

Debat 1: CRIM

 Het eerste debat van vandaag wordt geopend door Tom die zonder blijk van zenuwen als eerste spreker de operative clauses voorleest van CRIM's resolution. 

Bebel begint haar defense speech met een anekdote van haar favoriete serie, Euphoria. Bebel stelt dat drugs vaak mooier afgebeeld worden dan ze zijn en dat er meer aandacht zou moeten komen naar de donkere kanten van drugsgebruik. Na enkele operative clauses van de resolution uitgelegd te hebben, komt ze weer mooi terug naar het begin van haar speech om deze af te ronden. 

De eerste attack speech van vandaag wordt gegeven door Fee Ze vraagt zich af of de eerste clause van de operative clauses wel omvattend genoeg zal zijn, maar geeft haar complimenten over de tweede clause. 

De tweede attack speech wordt gegeven door Bruno. Hij stelt de resolution aan de kaak door te stellen dat de committee te veel door een oranje bril gekeken zou hebben. Hij sluit af door nog eens na druk te geven op het belang van het probleem.

PECH krijgt als eerste de beurt en Jason stelt dat sommige clauses juist drugsgebruik zouden aansporen. Loulou bekritiseert het idee om media-aandacht door influencers laten doen, omdat zij niet de juiste expertise over het onderwerp hebben. ENVI krijgt daarna de beurt en Lotte spreekt duidelijk haar standpunt uit. Elodie van CULT vindt dat de resolution nog niet compleet is. Bebel van CULT geeft een direct response op Lotte van ENVI.

CRIM geeft de eerste reactie op de round of open debate en geeft extra uitleg over het punt dat het aanbieden van schone naalden extra drugsgebruik zou aansporen, waar zijn committee het zeker niet mee eens is. Na deze beknopte reactie gaat het debat verder naar de volgende ronde.

Jason geeft het zeer terechte punt dat er al instellingen zijn die in de OC's beschreven worden en er dus niet nieuwe bijgemaakt hoeven te worden. Bebel geeft een direct response op het volgende punt van Bruno en geeft aan dat er vooral aandacht moet zijn op het voorkomen van drugsverslaving, wat weer een duidelijke direct response maakt. Bruno geeft ook hierop een direct response een geeft bij zijn punt een voorbeeld over de verschillen in de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden in verschillende landen. Dolores gaat verder met een ander punt, waarna er een stilte valt in de aula en geen plakcards meer te zien zijn. Bruno grijpt deze kans om nog een punt te maken. Ook FEMM maakt gebruik van de rust in de aula en Raven vraagt zich af of de committee nagedacht heeft over de productie van de drugs. Feiko van ENVI geeft het volgende punt. 

Mette geeft de volgende reactie op de round of open debate en reageert op verschillende punten van het debat, waaronder het punt over de leeftijd van alcoholgebruik en geeft mee dat volgens haar extra onderwijs nodig is om misbruik te voorkomen.

DEVE krijgt het eerste punt van de volgende ronde en Fee maakt een punt over baankans. Elodie maakt een nieuw punt. Merle gaat terug op het alcoholgebruik onder jongeren, waarop Eden een direct response geeft en vindt dat een jonge leeftijd voor het legaal gebruik van alcohol geen gevaar vormt, waarop Merle ook weer een direct response geeft. Ook Eden wil haar punt nog verder uitleggen en geeft opnieuw een direct response. Veronique gaat over op een nieuw punt waarop Elodie een direct response geeft. De direct responses gaan hard deze ronde want ook Veronique reageert weer met een direct response op het antwoord op haar eerdere punt. Veronique geeft net als Eden een direct response op de vorige direct response. De keten gaat verder en Veronique geeft weer een direct response op deze discussie. DEVE gaat echter verder op een ander punt en Ghizlaine geeft een punt over het combineren van alchohol en drugs. Melle van ECON wordt herkend. Eden is opnieuw aan het woord, dit keer met een punt over het gebruik van soft drugs. 

Liora geeft de volgende reactie op de round of open debate. Ze maakt duidelijk dat CRIM de leeftijd van alcoholgebruik niet wil verlagen. Daarnaast spreekt ze over het zo veel veilig mogelijke gebruik van drugs.

Charlotte van FEMM spreekt als eerste in de laatste beurt en maakt een punt over de relatie tussen inkomen en het kunnen kopen van drugs. Jason van PECH vergelijkt België met Nederland om zijn punt over politie te verduidelijken. Cyrus gaat terug over de discussie over de drinking age en vindt dat deze naar 21 moet. Vervolgens wordt Niklas herkend. Elodie gaat terug op Jasons punt en maakt een punt over discriminatie bij dit probleem. Veronique gaat verder op de eerdere discussie over het gebruik van naalden. Lotte van ENVI maakt het laatste punt van dit eerste debat, voordat overgaan wordt op de summation speeches. 

Marcus van CRIM begint de summation speech en verduidelijkt de discussie over naaldgebruik en hygiëne bij drugsgebruik. Hij reageert onder andere ook op de punten die gemaakt werden over de rol van politie in het voorkomen van illegaal drugsgebruik. Meghan eindigt dit debat met het voorbereide deel van de summation speech. Ze spreekt over het beschermen van jongeren en het de problemen die bij de verslavende drugscyclus verschijnen. 

Het is nu tijd om te stemmen op deze eerste resolution en CRIM wacht in spanning af of hun resolution het gehaald heeft. Zij zijn blij om te horen dat hun resolution het gehaald heeft en zal worden aangenomen. 


Alwins speech

 BYP 2021

Dear Barlaeans, delegates, officials, members of the board, Margriet and Reinier,

I would like to express my profound gratitude for the invitation to open the Barlaeus Youth Parliament 2021. Today your general assembly will debate about a number of resolutions in which you address the diffusion of recreational drug use, fair and equal access to tertiary education and domestic violence to mention just a few of the wide range of topics which you will be discussing. I thought it might be fitting to open this edition of the BYP by taking you from Athens to Brussels, from the cradle of democracy to the office buildings of the European Union.

But let me start on a more personal note. When I was 21, I wrote a column entitled “A green Leviathan” in the student magazine of which I was editor at the time. The title of the piece referred to the famous book by the great English philosopher Thomas Hobbes, in which he defended the absolute monarchy of his days. I used his theory to defend the institution of an international organisation with absolute powers to implement the necessary measures to prevent environmental disaster. It was 1990, I was young and the piece was written in black and white. In the next issue of the magazine, I was rightly castigated by a fellow student and a researcher, the one arguing that my reasoning was deeply flawed and inconsistent, the other that I should at least allow citizens the right to collectively choose their own extinction. I had to think about this youthful indiscretion when I was preparing for today: not so much because of the topic under discussion, but because it illustrates a very understandable – all too human - desire for simple solutions. For me, it was a quick fix for our environment, written in black and white. But democracy at its best is grey. Let me explain.

Thé founding statement on political democracy is probably the funeral speech that the Greek statesman Pericles held when he mourned the soldiers who had died in the war of Athens against the Spartans. In the funeral speech, he famously describes what made Athens a democracy: 

“Our form of government” he said, “is called a democracy because its administration is in the hands, not of a few, but of the whole people. (…) Election to public office is made on the basis of ability, not on the basis of membership to a particular class.” But, democracy for Pericles was not only a form of government, it was also – and more importantly - a way of life. “[N]ot only in our public life are we free and open” said Pericles, “but a sense of freedom also regulates our day-to-day life with each other. We do not flare up in anger at our neighbour if he does what he likes. And we do not show the kind of silent disapproval that causes pain in others, even though it is not a direct accusation. In our private affairs, then, we are tolerant and avoid giving offense.” 

The most disturbing feature of recent political debate for me is the fact that it is exactly this way of life that is under fire. There has of course always been debate about the future of the European Union. And at the core of its very existence is a constant and perpetual tug of war between federalists who want a more unified Europe with a political, social and military agenda of its own and nationalists who want to keep Europe as small as possible and who strive to restrict its operations to the economic realm. That debate was always part and parcel of the European tradition as it evolved from the 1950s onwards. 

After Brexit, the increasing divide between East and West is a new and major challenge for the EU. The outcry against anti-LGBTQ+ legislation in Hungary is only the most recent in an growing number of conflicts about the core values of the EU and the most fundamental principles of our modern democracy. Conflicts that are raised not by some totalitarian or authoritarian state somewhere on the other side of the globe but by member states of the EU. Membership is no longer the self-evident background against which countries and political parties deliberate about Europe. The conviction that a unified Europe was important, maybe even necessary for peace and prosperity no longer stands as an undisputed truth. The debate about the future of Europe is no longer about its direction – federalist or nationalist - but has become one about its very existence. 

Political parties are increasingly extreme in their opinions. Black-and-white is no longer the language of youthful indiscretion, but has more and more become the new political standard. The European Union is one of the most conspicuous victims of this development. The EU has often been seen by its critics as the embodiment of the failure of our democracy. It is by them regarded as the pinnacle of bureaucracy, symbolised best maybe by the large glass office buildings in which the European Union resides in Brussels. But most of all – the European Union is grey: there are no easy solutions in Brussels, a depressing number of rules and regulations and even more civil servants. 

I would think that grey needs a revaluation. Not grey as in mediocrity, but grey as a sign of humanity, grey as in “one question means more, than ten opinions”. I am convinced that an open and inclusive society in which grey trumps black-and-white remains the best defence against bigotry and fanaticism. I would like to invite you to take a stance against black-and-white thinking and to promote grey. Now, you might think: you were 21 and black-and-white, why would we be grey at our age? First, at your age there’s nothing really wrong with black-and–white. But, I have high hopes for you. The researcher who responded in grey to my black-and-white column was an old Barlaean and has since become professor of history. It might just be that a Barlaean education inoculates against black-and-white thinking. For today I invite and challenge you to be grey. Thank you and enjoy!

Opening General Assembly

Nadat alle lokalen van de delegates zijn opgeruimd en de delegates van hun ontbijt met pannenkoeken genoten hebben, verzamelen ze zich allemaal in de aula voor the main event van dit weekend. The president of the board heet iedereen welkom en kondigt onze rector Alwin Hietbrink aan die een speech zal geven om de GA te openen.

Alwin spreekt over het belang van democratie aan de hand van de geschiedenis, vanaf het klassieke Athene. Hij geeft als boodschap mee dat in een democratie niet zwart-wit gedacht mag worden, maar dat juist het grijze denken van belang is voor een gezonde democratie. Hij verwerkt zijn eigen jeugd in de speech en hoe hij zelf ging van zwart-wit naar grijs denken. Alwin stelt dat ook de EU zich meer zou moeten focussen op het grijze denken. Alwin sluit af met het verzoek en de boodschap aan de delegates om het grijze denken in hun eigen leven en in het debat van vandaag toe te passen. 

Na deze mooie speech van Alwin, geeft the head of the board nog wat huisregels mee voordat het Europese volkslied door de aula klinkt. Vervolgens wordt het mock-debate geopend, waarin de officials laten zien hoe het debat wel, maar vooral hoe het niet gevoerd moet worden, met een komische resolution over de European Union. 

Nu de delegates een beter idee hebben van hoe het debat zal verlopen, kan het eerste debat nu echt beginnen. 

zaterdag 3 juli 2021

Dance dance dance, maar nu slapen

Na een geweldige avond van Just Dance optredens van de delegates, is het nu tijd om te gaan slapen. Ze hebben hun tanden gepoetst, pyjama's aangetrokken en liggen als het goed is keurig in hun bedjes. Wij hopen op een rustige nacht en voldoende nachtrust voor de delegates zodat ze morgen alles uit de kast kunnen halen tijdens het debat.

Speech speech speech

Het is speechwriting time. De delegates zijn met variërende passie van start gegaan met het schrijven van hun speeches. Het is daarbij van groot belang om de spreker te raken, maar ook om je punt goed helder te maken. Wat is de achterliggende gedachte van jouw resolution of hoe haal je die van de tegenstander onderuit (zonder af te kraken natuurlijk). Het krijgen van een attack speech in het debat is geen zekerheid, maar het schrijven kan je erg helpen om de resolution van een andere committee beter te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat het voorbereiden van een speech nooit verloren tijd is aangezien je je punten altijd in het open debat kunt gebruiken. We zijn heel benieuwd naar de speeches en wie weet is er eentje bij die al onze zielen raakt.

Avondeten

Het eten is met vreugde ontvangen. De orga's hebben erg goed werk geleverd met een zomerse couscous. Ze werden door de delegates bedankt met een warm applaus. Het eten heeft voor nieuwe energie gezorgd en dus kan iedereen weer vol goede moed aan de slag met GA-prep. 

Resolutions inleveren

 Na een lange middag werken, zijn de committees klaar om de resolutions in te leveren waar ze zo hard aan gewerkt hebben. De laatste finishing touches kunnen nog gemaakt worden, maar het committeework is bijna voltooid. Om het energielevel op peil te houden, hebben de delegates tussendoor geoefend met Just Dance, om vanavond tijdens het feest hun beste performance te kunnen geven op een zelfgekozen nummer. Dit wordt vast een spetterende (bonte) avond en wij kijken er zeer naar uit om iedereen los te zien gaan. 

Intussen zijn de orga's druk bezig geweest en hebben ze met liefde ons avondeten bereid. Ik heb al best zin in eten dus het komt goed uit dat dat al bijna klaar is. Na het avondeten zijn de delegates nog niet van ons af. Op het moment dat de resolutions af zijn, zullen ze hard aan de slag moeten met het voorbereiden van debatten. Ze gaan dan op zoek naar manieren om de andere resolutions nog te verbeteren en positieve feedback te geven op het werk van hun collega's. Deze kunnen ze inzetten tijdens het debat of verwerken in speeches. Maar nu eerst eten! 

Start committee work

De delegates zijn begonnen met het echte academische werk. Ze hebben elkaar tijdens de teambuilding beter leren kennen en vertrouwen. Ze zijn er klaar voor om samen de problemen in kaart te brengen, die onderdeel zijn van hun onderwerp en daar zo goed mogelijke oplossingen voor te bedenken. Hier zullen ze het tijdens het debat morgen dan nog eens uitgebreid over gaan hebben. 

We merken wel dat er al veel energie is gebruikt bij de teambuilding, want de kinderen beginnen een beetje in te zakken. Om ze er weer bovenop te brengen hebben we net even een korte pauze gehad en worden er gedurende het werken energisers gedaan. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat er nog focus is voor het volgende deel van het committee work: het bedenken van oplossingen! We zijn heel benieuwd wat ze weten te bedenken.

Teambuilding en Leidseplein gekte

De delegates begonnen na de introductie in de gymzaal met meer ijsbrekers in hun delegations. Zo vormden ze een menselijke knoop, channelden ze hun inner ninja's en streden de committees tegen elkaar door de gangen door te rennen in "giants and wizards". Later gaven de chairs moeilijkere opdrachten, waarbij de delegates samen moesten overleggen om bijvoorbeeld te bepalen wie de belangrijkste celebrity was onder hun favoriete idolen. 


Toen de chairs hun lange lijst met spellen hadden afgewerkt, ging de hele groep in een lange rij naar het Museumplein om, jawel, nog meer teambuildingspellen te doen, maar dit keer in het zicht van nieuwsgierige toeristen en voorbijgangers. Toch werd er in volle overgave gedanst en repeat-after-me-songs gezongen. 


Na een heerlijke en voedzame lunch in de kantine, verzorgd door onze lieve orga's, gaat het comitteework beginnen en moeten de delegates aan het serieuze werk beginnen. Een groot verschil met de gekte van de ochtend, maar met de juiste opdrachten zullen de chairs vast zoals ieder jaar de delegates weer de juiste richting op kunnen sturen, zodat ze morgen bij het debat resolutions zullen hebben die ze met trots kunnen verdedigen. 

Het is begonnen...

De delegates arriveerden beladen met spullen in de kantine en werden direct doorgeleid naar één van de testlokalen voor een zelftest, want safety first! Na een spannend kwartier van hopen op dat ene streepje (en ook alleen dat streepje), konden de chairs de delegates naar het lokaal brengen waar zij hun comitteework zullen doen en zullen slapen - maar dat komt later, want eerst is het tijd voor de opening van de sessie. The president of the board heet de delegates welkom en alle officials stellen zich voor onder luid geklap. Dan is het tijd voor het leukste deel van de opening, namelijk de grote groepspellen waarbij iedereen elkaar luidkeels aanmoedigt tijdens steen-papier-schaar of rondjes rond de gymzaal moet dansen. Nu het ijs gebroken is en de delegates zich voor de eerste keer, maar zeker niet de laatste, over hun schaamte heen hebben moeten zetten, kan de sessie echt beginnen. Op naar meer "awkward", maar ook toch wel heel leuke, spelletjes voor het volgende onderdeel: teambuilding.vrijdag 2 juli 2021

Voorbereiding en aankomst


Nadat de officials gisteravond bijeen gekomen zijn om te overleggen en de school klaar te maken voor de delegates, genieten zij nog van een vroeg ontbijt voordat de delegates op school arriveren en BYP echt kan beginnen. De officials hebben er allen reuze veel zin in en ook dit jaar hopen we er weer een fantastische editie van BYP van te maken. Delegates: tot zo!


 
 

Tomorrow!

As we speak we are discussing you with the jury; as of 8.30 tomorrow you will be under scrutiny of five of the best, most experienced EYP-judges in the country...11 hours to be the best you can be.

donderdag 1 juli 2021

Almost...

One day, two nights...food's been ordered, placards have been made, rooms have been allocated, officials are packing their bags to arrive at the Barlaeus at 20.00 tomorrow to prepare the building for you...actually, all we're waiting for is delegates! Prepare like mad for one more day and please remember to bring your deodorants, because it's going to be sweaty...