dinsdag 11 mei 2021

Brief mei

Beste leerlingen en ouders van klas 4,

Onderstaande mail ontvingen jullie van mij in oktober 2020: tot ons grote genoegen hebben velen van jullie je vooraangemeld! De wereld staat gelukkig iets minder in brand en met de versoepelingen die we verwachten, gaan we ervan uit dat BYP inderdaad door kan gaan op 3 & 4 juli aanstaande. Ruim veertig officials (oud-EYP-ers) hebben zich inmiddels aangemeld om jullie een fantastische ervaring te bezorgen in het allerlaatste weekend voor de vakantie, nu hebben we alleen jullie nog nodig om daadwerkelijk met deze knaller dit rare jaar af te sluiten. Uiteraard is dit wel onder voorbehoud van doorgang van de aangekondigde versoepelingen, dus er blijft enige slag om de arm.

Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat het behoorlijk wat aanpassingen gaat vergen om dit evenement mogelijk te maken en dat we daar jullie medewerking keihard voor nodig hebben; daarom graag aandacht voor de volgende zaken (naast alles wat al in de eerdere mail staat, die ook graag nogmaals goed lezen):

  • Voor de leerlingen die in de bijspijker-groep zitten, is BYP niet mogelijk; BYP vergt best wat voorbereiding en om dat naast de proefwerkweek te zetten vinden wij onverstandig. Zonder voorbereiding deelnemen aan BYP is helaas geen optie: ruim veertig oud-leerlingen (en twee docenten) roosteren geheel vrijwillig een weekend vrij om een bijzonder evenement neer te zetten en dat kan alleen als leerlingen daar ook tijd en moeite in stoppen.
  • Voor de leerlingen in de over-groep die deelnemen aan BYP zal een verplichte voorbereidingsmiddag georganiseerd worden tijdens de keuze-activiteiten. Meer info volgt.
  • Om de officials en jullie zelf te beschermen is het goed mogelijk dat we met sneltesten willen werken op de twee ochtenden (zaterdag als je aankomt en zondag na de nacht op school). Overleg goed met je ouders of jullie daarmee akkoord gaan.
  • BYP vindt ook deels buiten plaats; het is van groot belang dat iedereen zich realiseert dat de dan geldende Corona-regels gehanteerd moeten worden zonder dat wij daar alsmaar over moeten drammen. Wederom: we doen dit vrijwillig, politieagentje spelen is dan niet leuk en/of nodig.
  • Als je je intekent, ben je er de volle tijd bij (zaterdag 3 juli 8.30 uur tot en met zondag 4 juli 18.00 uur).

Wij hebben er echt ontzettend veel zin in! De tiende editie van het Barlaeus Youth Parliament gaat hopelijk de boeken in als de beste en bijzonderste ooit na een afgrijselijke tijd… Mocht je graag mee willen doen en niet zeker weten of je voorbevorderd wordt, loop even langs.

Geef je op (minimum aantal deelnemers 50, anders is het voor ons niet zinvol, maximaal 64 – eerst komt, eerst maalt)!

Opgeven doe je als volgt:

  • Gegevens invullen via de link: https://barlaeusyouthparliament.blogspot.com
  • 20 euro afgeven bij Margriet; mocht BYP niet door kunnen gaan, krijg je hier minimaal 15 euro van terug. De rest is dan potentieel - hangt af van tijdstip cancellen - al besteed aan allerhande gadgets en andere zaken die je nodig hebt bij BYP en die ik niet last minute kan afbestellen. Mocht dat een probleem zijn, loop ook even bij me langs.
Namens alle officials,

Margriet en Reinier

Brief oktober vooropgave

 Beste leerlingen en ouders van klas 4,

 Zoals jullie misschien weten organiseren we sinds negen jaar het Barlaeus Youth Parliament: we volgen daarbij het format van het European Youth Parliament (het Europees Parlement voor en door jongeren uit drieëndertig  - min of meer - Europese landen), waar het Barlaeus de afgelopen zestien jaar aan heeft meegedaan. De Barlaeusdelegatie heeft het zonder uitzondering uitstekend gedaan bij EYP: alle jaren bereikten we de finale, meermaals zijn we als school uitgezonden naar het buitenland voor de tiendaagse internationale sessie in o.a. Kiev, Praag, Zagreb en Helsinki. Ook sinds er individueel geselecteerd wordt, doen onze leerlingen het uitzonderlijk goed: vrijwel altijd belanden we in de top 3 en mogen leerlingen naar fantastische toernooien in het buitenland.  Hoewel we daar uiteraard ontzettend trots op zijn, vonden we het jammer dat er per jaarlaag maar acht leerlingen in aanraking konden komen met EYP. Om dat op te lossen, zijn we negen jaar geleden overgegaan tot een eigen versie van EYP: het Barlaeus Youth Parliament. Een weekend op school voor maximaal 64 vierdeklassers (alhoewel we totnutoe altijd iets meer kinderen hebben toegelaten, maar dan kraakt het wel een beetje) onder leiding van zo'n veertig oud-leerlingen die zelf tussen 2005 en nu in het European Youth Parliamant team van het Barlaeus hebben gezeten, Reinier en mijzelf.

De leerlingen die zich aanmelden voor het BYP worden allen ingedeeld in een committee met een bepaald onderwerp; de bedoeling is dat de deelnemers zich thuis voorbereiden op de onderwerpen (en met name hun eigen onderwerp) door het lezen van een Prepkit en het volgen van de geboden links om zo tijdens het weekend met hun committee gezamenlijk te werken aan de aanval op de andere committees en de verdediging van het eigen onderwerp. Hoewel ik aanval en verdediging zeg, is het European Youth Parliament (en daarmee ook het Barlaeus Youth Parliament) erg gebaseerd op samenwerking, compromissen sluiten en tot oplossingen komen in plaats van via hard debat de zaal overtuigen. Dat moet ook wel, gezien de samenstelling van de Internationale Sessies waarbij sommige zaken in Griekenland of Wit-Rusland minder bespreekbaar of voor de hand liggend zijn dan bij ons. Het weekend bestaat uit een dagdeel Teambuilding (elkaar leren kennen en vertrouwen) en twee dagdelen Committeework (onderling bespreken van de resoluties en schrijven van de speeches) op zaterdag en twee dagdelen General Assembly (het debat waarin alle stellingen aan de orde komen) op zondag. De deelnemers slapen op school met hun committees in een lokaal en worden uiteraard voorzien van lunch, ontbijt, diner etc. Het is een zwaar, maar ongelooflijk leerzaam evenement: de leerlingen die bij ons hebben deelgenomen aan B/EYP noemen dit allen één van hun leerzaamste (maar gelukkig ook leukste) activiteiten op het Barlaeus.

Voor dit jaar stond BYP ingeroosterd in januari; gezien Corona hebben we gisteravond met de oud-leerlingen besloten dat niet door te laten gaan. Hoewel de leerlingen (voorlopig) geen afstand hoeven te houden, zou dat wel moeten naar de oud-leerlingen toe en dat betekent dat we dit bijzondere weekend op geen enkele manier de ervaring kunnen laten zijn die het behoort te zijn. Daarnaast moet je je uiteraard afvragen of je een zwaar, weerstandsverminderend weekend wilt houden in een periode waarin iedereen bij voorkeur zo gezond mogelijk blijft.

Echter, van afstel willen we voorlopig niet weten: we stellen dus uit naar 3 & 4 juli 2021 (het laatste weekend voor de zomervakantie, na de proefwerken), in de hoop dat er dan weer veel meer mogelijk is. Echter, dit vraagt van de oud-leerlingen hun agenda vrij te ruimen op een moment dat ook zij potentieel weer veel meer bewegingsvrijheid hebben en van Reinier en mij dat we alle voorbereidingen treffen en het weekend zelf draaien op het allerdrukste moment van het schooljaar. Graag horen we dus van vierdeklassers of ze nu denken dat ze zich in april gaan aanmelden voor dit bijzondere evenement, zodat we ons daarop kunnen gaan richten. Mocht er te weinig animo zijn, schrappen we helaas het Barlaeus Youth Parliament voor dit jaar.