zondag 19 januari 2020

DEVE


Motion for a resolution by the committee on development (DEVE)
“The fight against poverty: With the Europe 2020 strategy whowing unsatisfactory results in regards to poverty goals, the European Commission expects that the number of people at risk of poverty might remain at 100 million by 2020. How should the EU support its development goals and structure its approach towards effectively combating poverty?

Voordat we beginnen krijgen de delegates een compliment van de president. Het lijkt wel alsog het niveau hoger ligt dan de jaren ervoor nu nog maar kijken of onze lieve delegates dit kunnen volhouden.

We trappen de GA af met een wel geformuleerde defence speech waarbij het via een voorbeeld van een moeder met kinderen genaamd Barbara. Doordat de delegate haar voorbeeld daadwerkelijk een naam heeft gegeven konden de andere delegates haar goed volgen. Dit was een hele goede defence speech!!

ATT 1: De degelate van committee …. is bang dat in de realiteit de plannen anders uit zullen vallen en dat de jongeren van Europa niet in staat zullen zijn om weer op de sociale ladder omhoog te klimmen
Pech ATT2

Eerste delegate die begint met “foxy teachers” , nu maar hopen dat er leraren in de zaal zitten. De delegate stelt voor om kinderdagverblijf niet alleen voor alleenstaande ouders gratis te maken, maar ook voor gezinnen met twee ouders want het is voor ons allemaal erg moeilijk.


Als snel wordt er tijdens het debat vastgesteld dat werknemers vaak niet emails openen met een buitenlandse achternaam, ook zien ze in dat er veel mogelijkheden voor fraude zou kunnen zijn bij de OC’s van de proposing committee.

Het valt op dat in de eerste ronde de delegates goed op elkaar reageren, dit maakt het debat erg levendig en aangenaam om naar te luisteren.

De afkaartronde van DEVE laat maar weer eens zien hoe moeilijk sommige handschriften van mede delegates te lezen zijn, verder was het erg wel geformuleerd.

Tijdens ronde 2 blijft het debat vastzitten over het de aantal van migranten en de verhouding van man en vrouw bij een bedrijf, de delegates blijken het niet met elkaar eens te worden. Er wordt voorgesteld vanuit de ENVI committee om bedrijven die niet aan de Europese standaard van gender gelijkheid voldoen, harder te straffen met bijvoorbeeld hoge geldboetes.

CRIM blijft volharden dat het nodig is om de identiteit van de werk vragende te weten. Dit zorgt ervoor dat de bedrijven de aanvragen die niet geschikt zijn voor de baan van te voren afgewezen kunnen worden. CRIM dat het probleem wel degelijk aangepakt moet worden maar dat deze OC’ s t veel negatieve externe effecten hebben.

ENVI vraagt zich af of de resolutie wel zal werken op lange termijn, wat de enige manier is om (constante) armoede te alten verdwijnen.

Terwijl we naar het einde gaan wordt de zaal een beetje onrustig, ik denk dat de delegates toe zijn aan een welverdiende lunch.

The proposing committee legt tijdens zijn laatste speech uit dat de EU erg veel geld heeft en dat er wel een potje vrij is waaruit geld gehaald kan worden. Ook wordt er benadrukt dat deze resolutie niet alleen de vrouw, maar ook de man zal helpen waardoor de resolutie als het ware inclusief is. In het tweede gedeelte van de summation krijgen we alle fouten rondom dit onderwerp nog eens voor ogen.

Na de stemming gaan we lekker hotdogs eten en daarna gaan we door naar ECON.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten