zondag 19 januari 2020

CULT

Motion for a resolution by the committee on culture and education (CULT)
Education for all: With a variance of public and private funds spending for tertiary education across the Member States, universal access to educational institutes is neither affordable nor safeguarded. How can the EU ensure fair and equal access to tertiary education for different social classes?”

Submitted by: tjalling Appelhof, Sophie Macleod, ISabella Renders, Riquelme Breinburg, Annick Roijaards, Gwendolyn Bloemen & Arwen Oranje

Na de welverdiende coffeebreak gaan we verder met CULT. Het lijkt een veelbelovend debat te worden over de toegankelijkheid van hoger onderwijs.

CULT komt sterk binnen met hun defencespeech, waarin uitgelegd wordt waarom hun oplossingen het probleem zal oplossen. 

De eerste attackspeech wordt gegeven door ECON, die vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan het stimuleren van mensen om hoger onderwijs te volgen. Er volgt een gepassioneerde attackspeech van ENVI. 

In de eerste ronde van het open debate komen scholarships, learning disabilities en tekort aan geld aan de orde. CULT beantwoordt de gegeven punten kalm en lijkt niet door de kritiek uit het veld geslagen. 

De tweede ronde van het open debate begint. Net als we beginnen te denken dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de direct response, komt de eerste van CULT zelf.
Er wordt gevraagd of als goede scholen met hoge kwaliteit onderwijs minder geld zullen krijgen, dat zal resulteren in een daling van de kwaliteit van scholen. DEVE maakt een punt over de toekomst, die volgens hen niet zal bestaan uit blue collar jobs.  

De derde ronde van het debat gaat in. De andere committees menen dat er meer stress onder studenten zal voorkomen door hogere tijdsdruk en dat studenten die langdurig ziek zijn niet hun educatie zullen kunnen afmaken. 

CRIM maakt zich zorgen over het feit dat de focus op gelijkheid ten koste zal gaan van de kwaliteit van de scholen. Direct responses vliegen heen en weer tussen ECON en FEMME. Onderwerpen die besproken werden in vorige debatrondes komen terug. 

CULT is klaar voor de summation speech en benadrukt dat bij geval van ziekte er meer tijd voor studeren zal komen en bemoedigen nog een laatste keer dat hun. Ondanks de prachtige speeches van CULT, wordt de resolutie helaas niet aangenomen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten